XE HONDA Ô TÔ VIỆT NAM

HONDA CR-V 2019

 • CRV 1.5 L : 1,093,000,000 VNĐ
 • CRV 1.5 G :1,023,000,000 VNĐ
 • CRV 1.5 E : 983,000,000 VNĐ
Chi tiết Trả góp Dự toán

HONDA HRV 2019

 • HRV 1.8 (SPECIAL) : 871.000.000 VNĐ
 • HRV 1.8 (LUXURY)  : 866.000.000 VNĐ
 • HRV 1.8 (GRAND)   : 786.000.000 VNĐ
Chi tiết Trả góp Dự toán

HONDA CIVIC 2019

 • HONDA CIVIC 1.5L : 929.000.000 VNĐ
 • HONDA CIVIC 1.8G: 789.000.000 VNĐ
 • HONDA CIVIC 1.8E: 729.000.000VNĐ
Chi tiết Trả góp Dự toán

HONDA JAZZ 2019

 • JAZZ 1.5 RS : 624,000,000 VNĐ
 • JAZZ 1.5 VX : 594,000,000 VNĐ
 • JAZZ 1.5 V   : 544,000,000 VNĐ
Chi tiết Trả góp Dự toán